Бележки към събитията в България и средновековната столица Търново в края на XIII - началото на XIV в.– Търновска книжовна школа, т. 5 /1994/, 527-534.


Павлов, Пламен (1994) Бележки към събитията в България и средновековната столица Търново в края на XIII - началото на XIV в.– Търновска книжовна школа, т. 5 /1994/, 527-534. В. Търново


 
  Статия
 


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  19790
 Пламен Павлов

3. Uzelac, Al. The Principality of Vidin and the Tatars of the Golden Horde.– Великите Асеневци. В. Търново, 2016, р. 277.

2. Uzelac, Al. The Port of Maurocastro, Emperor Theodor Svetoslav and the tatar Aristocracy of the Pontic Steppes.– Трети международен конгрес по българистика (23–26 май 2013 г., София), т. 20. Секция „История и археология“, подсекция „Българите през Средновековието“. С., Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 2014, с. 239, 240.

1. Кръстев, Кр. Българското царство при династията на Тертеревци (1280–1323). Пловдив, "Фондация Българско историческо наследство", 2011, с. 413.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/