Думи за Патриарха.


Налбантова, Елена (2017) Думи за Патриарха. Бурбак-Вълканов, П. Корени. Одеса: „Астропринт“, 2017, с. 10-12. ISBN 978-966-927-303-1 (УДК 821.163.2-1 Б912)


 Представяне на първия съвременен български бесарабски поет.
  Статия
 Петър Бурлак-Вълканов




 Издадено
  19782
 Елена Налбантова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/