Едно закъсняло завръщане. (Рец. за Младенова, Марина. Елена Мутева 1829-1854. Едно закъсняло завръщане. С издание на творбите на Елена Мутева, подготвено от М. Михайлова. София: Артграф, 2012.)


Налбантова, Елена (2017) Едно закъсняло завръщане. (Рец. за Младенова, Марина. Елена Мутева 1829-1854. Едно закъсняло завръщане. С издание на творбите на Елена Мутева, подготвено от М. Михайлова. София: Артграф, 2012.) Елена и Димитър Мутеви: ранните пътища на българската модерност. Съставители Катя Станева, Паулина Стойчева, Мария Пилева. С.: Изд. на СУ, 2017. ISBN 978-954-07-4292-2


 Представяне на първата книга за Елена Мутева, за нейното творчество и семейство. Оповестяване на нови факти от биографията на Никола Мутев.
  Рецензия
 Елена Мутева, Димитър Мутев, Никола Мутев
 Издадено
  19781
 Елена Налбантова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/