Св. Григорий Туронски. "Животът на отците" (превод от латински: Росен Миланов)


Миланов, Росен (2017) Св. Григорий Туронски. "Животът на отците" (превод от латински: Росен Миланов) София: издателство "Лествица"


 "Животът на отците" от св. Григорий Туронски е произведение от двадесет разказа за светци, живели в земите на днешните Франция и Швейцария. "Животът на отците" е не само част от литературната съкровищница на древното християнство, но представя картини от друго измерение и е живо свидетелство за различен светоглед, с различни стойности и идеали, въплътен от конкретни личности на конкретно място и в конкретен исторически момент. Св. Григорий Туронски – със светското име Георги Флоренций – е роден на 30 ноември 538 (или 539) г. в град Арверн (дн. Клермон-Феран – Франция). Той произхождал от знатно семейство, прославено и с имената на много епископи. От произведенията му може да се съди, че е получил добро образование, по-скоро в християнската, отколкото в древноримската литература. След като още млад преживял тежка болест, Григорий дал обет за служение на Църквата. През 573 (или 574) г. той бил поставен за епископ на град Турон (дн. Тур – Франция), какъвто останал до отминаването си на небесата през 593 или 594 г. В историята на Православната църква Туронският епископ е влязъл и със своите многобройни литературни произведения. Най-значими от тях са "История на франките" (в десет книги), „Книги за чудесата» (сред които "За слава на мъчениците", "За слава на изповедниците") и споменатото ново издание на български език. "Животът на отците" е сбор от своеобразни жития, които запознават читателя със западни православни светци, осветили земите на Галия.
  Превод
 
 Издадено
  19775
 Росен Миланов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/