Относно класификацията на подчинените допълнителни изречения според целта на изказването


Коева, Силвия (0) Относно класификацията на подчинените допълнителни изречения според целта на изказването


 
  Статия
 
 Под печат
  19772
 Силвия Коева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/