Възможности за развитие на алтернативен туризъм в Трявна


Марков, Иван (2017) Възможности за развитие на алтернативен туризъм в Трявна В:Сб.“МЕСТНАТА идентичност и глобалният туризъм“: Черноморски туристически форум, Варна 2017. ‐ Варна: Славена, 2017.с. 55-64,ISBN 978‐619‐190‐090‐9


 Запазената природна среда в съчетанието на атмосферата и културното наследство от Възраждането са в основата на развитието на алтернативни форми на туризма в Трявна. Извършен е SWOT анализ на развитието на туризма в община Трявна. Основно място се отделя на възможностите за по-добро използване на ресурсния потенциал за развитие на алтернативни форми на туризъм. Направени са препоръки за устойчиво развитие на туризма в дестинация Трявна.
  Статия
 туризъм,Трявна, туристически алтернативен потенциал, устойчив туризъм.


Социални, стопански и правни науки Туризъм

Social sciences, economic sciences and law Tourism

 Издадено
  19769
 Иван Марков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/