Съдържание и основни идеи в катехезическите проповеди на св. Кирил Йерусалимски


Легкоступ, Магдалена (2016) Съдържание и основни идеи в катехезическите проповеди на св. Кирил Йерусалимски Сп. „Слово и образ”, научно издание на ПБФ при ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”


 Катехизически поучения на св. Кирил Йерусалимски заемат значимо място в историята на развитието на християнското вероучение. В тях е запазен моделът и духът, според който Църквата е призвана да развие своята катехизическа проповед. Съдържанието на огласителното наставление в катехизическите проповеди на св. Кирил включва поучение за покаянието, учение за някои догматически истини, преподаване едновременно с вероучителните въпроси на нравствени истини, непосредствено предхождащи Кръщението обредова подготовка и практически наставления. Предкръщелната катехизация се следва от следкръщелна мистагогика. На приелите Кръщение се подробно и задълбочено се изяснява същността на преживените вече тайнства на християнското посвещение: Кръщение, Миропомазване, Евхаристия. Основното свойство на катехизичната проповед, осъществена от св. Кирил Йерусалимски е нейната органична връзка със светите тайнства и с богослужението като цяло. От съдържанието на неговите катехизични проповеди се вижда, че за него Литургията е не само критерий, образец за катехизацията, а най-съвършена катехизация.
  Статия
 катехезическите проповеди, св. Кирил Йерусалимски, катехизация, съдържание, идеи
 Под печат
  19763
 Магдалена Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/