Първостроителита на Бургаска опера. Документална хроника 1920 - 1972


Димитрова-Михалева, Сребра (2017) Първостроителита на Бургаска опера. Документална хроника 1920 - 1972 НИБ - А - Консулт София


 
  Монография
 
 Издадено
  19757
 Сребра Димитрова-Михалева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/