Икономически връзки на Европейския съюз с Китайската народна република


Матеев, Илиян (2018) Икономически връзки на Европейския съюз с Китайската народна република Международна научна конференция: "Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Източна и Централна Европа", Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий”/Институт „Конфуций”, клон Велико Търново, 13-14 октомври 2017 г. Ред. колегия: проф.д.п.н.Пл.Легкоступ, доц.д-р Лун Тао, доц.д-р И.Мандова. Велико Търново: изд. "Фабер", 2018 г., стр.166-180, ISBN: 978-619-00-0745-6, (COBISS.BG-ID - 1285808868)


 Докладът представя условията, развитието и резултатите от икономическото сътрудничество на ЕС с КНР.
  Доклад
 Европейски съюз, Китайска народна република, икономически връзки


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  19748
 Илиян Матеев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/