Семиотизация на персонажа в сериала "Записки по българските въстания"


Няголова, Наталия (2017) Семиотизация на персонажа в сериала "Записки по българските въстания" Априлското въстание 1876 в съдбата на българския народ, Панагюрище: ИК "Оборище", с. 323 - 331, ISBN 978-954-682-066-2 COBISS.BG-ID 1281314532


 
  Статия
 
 Издадено
  19747
 Наталия Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/