Проблемът за личностната тревожност при деца в неравностойно социално положение


Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Проблемът за личностната тревожност при деца в неравностойно социално положение Сб. от Международен военно-научен форум, Факултет "Общовойскови", НВУ "Васил Левски", Велико Търново, 24 - 25 ноември 2004 г. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, 2004, т. 1, с. 153 – 161. ISBN 954-753-033-X


 В статията са представени данни от емпирични проучвания на влиянието на неравностойното социално положение при децата върху типа поведение и степента на тревожност при подрастващите.
  Статия
 деца, личностна тревожност, неравностойно социално положение


Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  1974
 Розалия Кузманова-Карталова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/