Управлението на Михаил II Асен и Ирина Комнина.


Лазаров, Иван (1984) Управлението на Михаил II Асен и Ирина Комнина. Векове, кн. 2/1984, 12-19.


 
  Статия
 


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  19737
 Иван Лазаров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/