Междуособици в България през 1256-1257. - Военно-исторически сборник, год. 53, кн. 1, 1988, 145- 155


Лазаров, Иван (1988) Междуособици в България през 1256-1257. - Военно-исторически сборник, год. 53, кн. 1, 1988, 145- 155


 
  Статия
 
 
  19736
 Иван Лазаров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/