Междуособици в България през 1256-1257.


Лазаров, Иван (1988) Междуособици в България през 1256-1257. Военно-исторически сборник, год. 53, кн. 1, 1988, 145- 155.


 
  Статия
 


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  19736
 Иван Лазаров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/