Към историята на българо-сръбската война от 1254 г. - Военно-исторически сборник, год. 57, кн. 1, 1988, 183-190


Лазаров, Иван (1988) Към историята на българо-сръбската война от 1254 г. - Военно-исторически сборник, год. 57, кн. 1, 1988, 183-190


 
  Статия
 
 
  19735
 Иван Лазаров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/