Петър и Асен - освободителните на средновековна България (По повод 830 години от възстановяването на Българското царство). - В: Великите Асеневци, Велико Търново, 2016, 15-22


Лазаров, Иван (2016) Петър и Асен - освободителните на средновековна България (По повод 830 години от възстановяването на Българското царство). - В: Великите Асеневци, Велико Търново, 2016, 15-22 Велико Търново


 
  Статия
 
 Издадено
  19733
 Иван Лазаров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/