Царската власт в периода на възстановяване на Българската държава (1186-1196). - В: Великите Асеневци, Велико Търново, 2016, 25-33


Лазаров, Иван (2016) Царската власт в периода на възстановяване на Българската държава (1186-1196). - В: Великите Асеневци, Велико Търново, 2016, 25-33 Велико Търново


 
  Статия
 
 Издадено
  19732
 Иван Лазаров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/