Петър и Асен-братята освободители, в: Света гора. Алманах за литература, наука и изкуство 2014/2015, В.Търново, 2015, с. 66-76


Лазаров, Иван (2015) Петър и Асен-братята освободители, в: Света гора. Алманах за литература, наука и изкуство 2014/2015, В.Търново, 2015, с. 66-76 Света гора. Алманах за литература, наука и изкуство 2014/2015, В.Търново, 2015, с. 66-76


 
  Статия
 


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  19729
 Иван Лазаров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/