Към проблема за ролята на семейството за адаптацията на 5-7 годишните деца от подготвителната предучилищна група към учебна дейност


Кузманова-Карталова, Розалия (2004) Към проблема за ролята на семейството за адаптацията на 5-7 годишните деца от подготвителната предучилищна група към учебна дейност Сб. от Теоретико-практическа конференция "Съвременни предизвикателства на прага детска градина – училище", Велико Търново, 25 - 26 март 2004. В. Търново: Слово, 2004, с. 86 – 92. ISBN 954-439-803-1


 В статията са представени емпирични данни за ролята на семейството за адаптацията на децата към учебна дейност и възможности за оптимизирането на родителския подход.
  Статия
 деца, подготвителна група, семейство, учебна дейност


Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  1971
 Розалия Кузманова-Карталова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/