Двама византийски императори под стените на Ловеч


Младенов, Момчил (2017) Двама византийски императори под стените на Ловеч Известия 2016. Регионален исторически музей – Габрово. Ред. Петко Ст. Петков. Велико Търново: Фабер, 2017, т. IV, с. 20-26 ISSN 2367-783X


 Разглеждат се събития от управлението на императорите Исаак І Комнин и Исаак ІІ Ангел през ХІ и ХІІ век.
  Статия
 Ловеч, печенеги, въстание на Петър и Асен


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  19709
 Момчил Младенов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/