Моята България (Кратка история). "Просвета", 2018


Павлов, Пламен (2018) Моята България (Кратка история). "Просвета", 2018 София


 Помагало по родинознание.
  Учебник / Учебно помагало
 История на България
 Под печат
  19696
 Пламен Павлов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/