Инстинкты и поведение человека в экономике


Златева, Добринка (2017) Инстинкты и поведение человека в экономике Сборник трудов IХ Международной научно-практической конференции „Факторы развития экономики России“ 27-28 апреля 2017 г. ред. А. Романюк.Тверь. Россия: ТвГУ, 2017 с. 26-32. ISSN 978-5-7609-1263-3


 Докладът споделя тезата, че човешките инстинкти се намират в основата на поведението на човека в икономиката
  Доклад
 икономика, човешки инстинкти, човекът в икономиката
 Издадено
  19695
 Добринка Златева

1. Йорданова, Д. Възможности за ефктивно управление на организационни кризи. Изд. ИВИС, Велико Търново, 2019, с. 85. ISBN 978-619-205-114-3

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/