Пазарното стопанство в идеи. Характеристика, предизвикателства, възможности


Златева, Добринка (1995) Пазарното стопанство в идеи. Характеристика, предизвикателства, възможности ПИК, В. Търново


 Книгата антологично представя теорията на пазарното стопанство, съпроводено с авторови позиции и тези.
  Книга
 пазарно стопанство, пазарна идея, пазар, световно стопанство
 Издадено
  19693
 Добринка Златева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/