Обща икономическа теория. Макроикономика, сборник тестове и казуси


Златева, Добринка (2001) Обща икономическа теория. Макроикономика, сборник тестове и казуси Абагар, В. Търново


 Учебното помагало садаржа тестове, казуси, задачи по проблеми на макроикономиката
  Учебник / Учебно помагало
 Обща икономическа теория, макроикономика, тестове, казуси
 Издадено
  19692
 Добринка Златева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/