Микроикономика, акценти, тестове, решения


Златева, Добринка (1994) Микроикономика, акценти, тестове, решения Абагар, В. Търново


 Учебното помагало откроява основните теоретични акценти на микроикономическата теория, предлага тестове и задачи, тестове за концептуални позиции
  Учебник / Учебно помагало
 микроикономика, теоретични акценти, тестове, казуси


Социални, стопански и правни науки Икономика

Social sciences, economic sciences and law Economics

 Издадено
  19691
 Добринка Златева

1. Стоянова, В., В. Цонкова, В. Граматиков, Увод в икономическата теория, Фабер, 2004

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/