Световният икономически лабиринт. Лекционен цикъл по Международна икономика. Велико Търново: Фабер, 2009, с. 276. ISBN 978-954-400-122-3


Златева, Добринка (2009) Световният икономически лабиринт. Лекционен цикъл по Международна икономика. Велико Търново: Фабер, 2009, с. 276. ISBN 978-954-400-122-3 Фабер, В. Търново


 Учебникът съдържа основни и приоритетни теми в областа на международната икономика и изгражда понятийно-терминологични познания от цялостната система на международните икономически отношения
  Учебник / Учебно помагало
 международна икономика, международна търговия, ингерация, международни финанси
 Издадено
  19690
 Добринка Златева

1. Петкова, Й. Икономическата криза в Европа – анализ и мерки за изход от нея. Сборник „Управление на икономическата криза в Европа, В. Търново, 2013, с. 85

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/