Регионална интеграция на туристическите ресурси чрез маркетингови програми,Социално-икономически анализи, 2017. – Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2017. ISSN 1313-6909, CEEOL


Лакова, Светлана (2018) Регионална интеграция на туристическите ресурси чрез маркетингови програми,Социално-икономически анализи, 2017. – Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2017. ISSN 1313-6909, CEEOL Социално-икономически анализи, ВТУ Св.Св. Кирил и Методий


 В статията се разглеждат схеми на регионализирането в международния туристически обмен и възможни направления за маркетингови изследвания. Целта е да се постигне по ефективното усвояване на териториалните туристически-рекреационни ресурси. Резултатът от изследването ще подпомогне формирането на нови обекти от туристическата инфраструктура – функционални туристически зони. Предлагат се препоръки за подобряване на управлението на туристическо рекреационната сфера на ниво субекти – национални организации и публични институции от национално и местно значение.
  Статия
 туризъм, туристическа инфраструктура, маркетинг, рекреационна сфера.
 Издадено
  19688
 Светлана Лакова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/