Маркетингова среда на библиотеките в България


Лакова, Светлана (2017) Маркетингова среда на библиотеките в България Международна научно-практическа конференция на тема "Развитие на българската и европейската икономики предизвикателства и възможности


 Настоящото изследване разглежда околната среда на библиотеките в България. Възможностите за по-добро управление, чрез координация на елементите на меркетинговия микс. Целта е да се разкрие приложението на холистичният подход при подготовката на маркетингова програма и стратегия. Предмет на разработката е управлението на библиотечните услуги.
  Доклад
 маркетингова среда, маркетинг микс, координация, библиотечни услуги
 Под печат
  19683
 Светлана Лакова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/