Лозарство, винопроизводство и туризъм в региона на р. Дору


Димитров, Слави (2017) Лозарство, винопроизводство и туризъм в региона на р. Дору - В: Местната идентичност и глобалният туризъм. Черноморски туристически форум, Варна, 27-29 септември 2017 г. Ред. М. Нешков. Варна: Славена, 2017. с. 113-123. ISBN 987-619-190-090-9


 Разгледани са уникалните възможности за развитие на туризъм в съчетание с културно-историческото и природно наследство на региона на р. Дору.
  Доклад
 Лозарство, винопроизводство, туризъм, културно-историческо наследство, ландшафт


Социални, стопански и правни науки Туризъм

Social sciences, economic sciences and law Tourism

 Издадено
  19675
 Слави Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/