Проекции на българската идентичност в условията на трудова миграция (върху данни от теренно проучване в Испания)


Здравков, Здравко (2014) Проекции на българската идентичност в условията на трудова миграция (върху данни от теренно проучване в Испания) Епохи, 2014, кн. 2, с. 210-221


 В статията се прави опит да се защити тезата, че в условия на перманентна миграция и трайна отдалеченост от дома и родината българските емигранти успяват да съхранят своята етническа идентичност и да възпитат и децата си на уважение към българската култура, традиции и ценности.
  Статия
 етническа идентичност, миграция, емигранти
 Издадено
  19672
 Здравко Здравков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/