"Кризи на сигурността на общностите в глобалната епоха"


Бузов, Вихрен (2015) "Кризи на сигурността на общностите в глобалната епоха" "Сборник доклади от годишна университетска научна конференция", 16-17.07.2015, Електронно издание, НВУ "В. Левски", ISSN 2367-7481, с.173-180


 The problem of community’s security crises is topical in the Globalization era. It becomes more and more important in the light of the collapse of the policy of multiculturalism and the increase in the refugee flows. Some arguments against the neoliberal projects to resolve these crises are developed in defense of a communitarian approach.
  Статия
 security crises, communities, globalization, multiculturalism
 Издадено
  19669
 Вихрен Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/