Идеята за граница и нейната езикова репрезентация на български и на френски език


Стоянова, Невена (2017) Идеята за граница и нейната езикова репрезентация на български и на френски език Годишник на департамент "Романистика и германистика", 2017, Том 3, София: Издателство на Нов български университет, с.113-129, ISBN 978-954-535-993-4


 Обобщение на резултатите от обширно изследване на идеята за граница и на разработената в процеса на изследването методика.
  Статия
 граница, лексикална асиметричност, семиотичен квадрат


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  19659
 Невена Стоянова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/