Стоянова, Ст., "Управление на групи" ISBN 978-954-524-897-9


Стоянова, Стела (2013) Стоянова, Ст., "Управление на групи" ISBN 978-954-524-897-9 Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий" ISBN 978-954-524-897-9 COBISS.BG-ID 1260294884


 Какви са възможностите за осъществяване на влияние, контрол или власт в малката група? Възможни грешки в управлението й.
  Монография
 въздействие, малки групи
 Издадено
  19658
 Стела Стоянова

4. Petrova, E., DEFENCE SCIENCE REVIEW, http://www.journalssystem.com/pno/DOI:10.37055/pno/133845, Analysis and Short Presentation of Study on Motivational Salience and Satisfaction with Training in the Field of Security and Defence, p. 3, eISSN 2719-6763

2. Petrovaq E., Role of the military organizational culture for the defense of a country in the context of training and education received in the field of security and defense, JUSTIŢIE ŞI MANAGEMENT ÎN SOCIETATEA MODERNĂ. EDIŢIA A IV-A JUSTICE AND MANAGEMENT IN MODERN SOCIETY. 4th EDITION, 30/31 mai 2019, Braşov, LUCRĂRILE CONFERINŢEI NAŢIONALE CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ , ISBN 978-606-11-6842-2 Цитат на с. 125

3. Петрова, Е,INFLUENCE OF MILITARY ORGANIZATIONAL CULTURE ON INDIVIDUAL PERFORMANCE OF THE LEARNERS OF THE EXAMPLE OF THE VASIL LEVSKI NATIONAL MILITARY UNIVERSITY, BULGARIA, International conference on Creative Business for Smart and Sustainable Growth, CreBus 2019, 18-21 March Sandansky, Bulgaria, Conference Proceedings and submitted to Scopus database or in the indexed journal KSI Transactions on KNOWLEDGE SOCIETY ISSN 1313-4787 (Print); ISSN 2367-5403(Online),цитат на с. 1

1. Стоянова, Ст., "Управление на групи", 2013, Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий" Стойков, Ст., Петрова, Е., "Влияние на организационната култура върху индивидуалното представяне на обучаемите", с.2, Международна научна конференция "Сигурност и съвременни технологии", Сф., ISBN - 978-619-7383-13-3 , COBISS.BG-ID - 1290598628 - 2018

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/