УПРАВЛЕНИЕ НА ГРУПИ ISBN 978-954-524-897-9


Стоянова, Стела (2014) УПРАВЛЕНИЕ НА ГРУПИ ISBN 978-954-524-897-9 Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий" ISBN 978-954-524-897-9 COBISS.BG-ID 1260294884


 Какви са възможностите за осъществяване на влияние, контрол или власт в малката група? Възможни грешки в управлението й.
  Монография
 въздействие, малки групи
 Издадено
  19658
 Стела Стоянова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/