"Групова динамика", 2014, изд. "Ай анд Би", ISBN 978-954-9689-77-8 COBISS.BG-ID - 1274589668


Стоянова, Стела (2013) "Групова динамика", 2014, изд. "Ай анд Би", ISBN 978-954-9689-77-8 COBISS.BG-ID - 1274589668 Велико Търново, издателство "Ай анд Би", 2013 ISBN 978 954 9689 77 8 COBISS.BG-ID - 1274589668


 Разглежда динамиката, през която преминава развитието на малка група.
  Учебник / Учебно помагало
 групи, риск, механизми на групова работа
 Издадено
  19657
 Стела Стоянова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/