Превод от полски език на "Антропологичният дискурс в творчеството на Конрад", автор на оригиналния текст Марек Пацукевич


Бонова, Станка (2017) Превод от полски език на "Антропологичният дискурс в творчеството на Конрад", автор на оригиналния текст Марек Пацукевич София, Литературен вестник, ISSN 1310-9561. - Год. 26, бр. 18 (17-23 май 2017), с. 30, 31, COBISS.BG-ID - 1283557860


 
  Превод
 
 Издадено
  19656
 Станка Бонова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/