„Българската граматика от полска гледна точка“, рецензия на Zarys gramatyki języka bułgarskiego, Zbigniew Rusek, Kraków 2014


Бонова, Станка (2017) „Българската граматика от полска гледна точка“, рецензия на Zarys gramatyki języka bułgarskiego, Zbigniew Rusek, Kraków 2014 Списание "Език и литература" 2017 1-2, София, ISSN 0342-1270, COBISS.BG-ID - 1288816356


 
  Рецензия
 
 Издадено
  19655
 Станка Бонова

1. https://philol-forum.uni-sofia.bg/wp-content/uploads/2017/11/XIII_2_Polsha_Ezik_i_literatura_28-10-2017-1-min.pdf

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/