„Българската граматика от полска гледна точка“, рецензия на Zarys gramatyki języka bułgarskiego, Zbigniew Rusek, Kraków 2014


Дойчинова, Станка (2017) „Българската граматика от полска гледна точка“, рецензия на Zarys gramatyki języka bułgarskiego, Zbigniew Rusek, Kraków 2014 София, списание "Език и литература" 2017 1-2, ISSN 0342-1270


 
  Рецензия
 
 Издадено
  19655
 Станка Дойчинова

1. https://philol-forum.uni-sofia.bg/wp-content/uploads/2017/11/XIII_2_Polsha_Ezik_i_literatura_28-10-2017-1-min.pdf

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/