Дидактически модел за решаване на показателни уравнения в обучението по математика. - Педагогически алманах, 2017, 25(1), с. 37 - 41. Print ISSN 1310-358X


Минчева, Иванка (2017) Дидактически модел за решаване на показателни уравнения в обучението по математика. - Педагогически алманах, 2017, 25(1), с. 37 - 41. Print ISSN 1310-358X Велико Търново, Педагогически алманах - педагогическо списание на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий"


 Разглежда се процеса на решаване на показателни уравнения. Анализират се някои дидактически модули като етапи на решаване, задачи-компоненти на дадена задача, стратегии за решаване на задача, трудности и грешки, които се очаква да бъдат направени от учениците. Предлагат се и системи задачи
  Статия
 показателно уравнение, решаване на задачи, система задачи


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  19653
 Иванка Минчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/