География и икономика. 8. клас.


Дерменджиева, Стела (2017) География и икономика. 8. клас. С. Просвета. 1945. 2017, 112 с. ISBN 978-954-01-3352-2 COBISS.BG-ID 1282779876


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  19649
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/