География и икономика. 6. клас.


Дерменджиева, Стела (2017) География и икономика. 6. клас. С., Просвета 1945. 2017, 117 с. ISBN 978-954-01-3350-8 COBISS.BG-ID 1283219684


 Учебник по география и икономика за прогимназиален етап на българското училище
  Учебник / Учебно помагало
 географско обучение, контрол, учебни постижения, оценяване, оценка


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  19648
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/