Нови послания и акценти в обучението по география и икономика в 5. клас.


Дерменджиева, Стела (2017) Нови послания и акценти в обучението по география и икономика в 5. клас. Сб. от десета научна конференция "България, българите и Европа - мит, история, съвремие". Ред. Н. Кънев. Велико Търново. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, т., Х, с. 343-356 ISBN 978-619-208-104-1


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  19644
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/