Уроците за дейности по география и икономика в пети клас като средство за формиране на компетентности.


Дерменджиева, Стела (2017) Уроците за дейности по география и икономика в пети клас като средство за формиране на компетентности. Сб. от десета научна конференция "България, българите и Европа - мит, история, съвремие". Ред. Н. Кънев. Велико Търново. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017. т. Х, с. 326-342 ISBN 978-619-208-104-1


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 
  19643
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/