Сярова, Ели. Въведение във философията на религията (първа част). Велико Търново: Университетско изд-во "Св. св. Кирил и Методий", 2010, 166 стр., ISBN 978-954-524-753-8


Василева, Ели (2010) Сярова, Ели. Въведение във философията на религията (първа част). Велико Търново: Университетско изд-во "Св. св. Кирил и Методий", 2010, 166 стр., ISBN 978-954-524-753-8 Велико Търново, Университетско изд-во "Св. св. Кирил и Методий", 166 стр., ISBN 978-954-524-753-8


 
  Книга
 философия на религията, доказателства за Битието на Бога, онтологично доказателство, телеологично доказателство, космологични доказателства


Хуманитарни науки Философия

Humanities Philosophy

 Издадено
  19641
 Ели Василева

1. Цитирано в: Цацов, Димитър. За онтологичната философия на религията, или за изначалния смисъл на философстването. В: Сп. Философски алтернативи, изд. на Института за изследване на обществата и знанието - БАН: кн. 6, 2016, стр. 150-153, ISSN 0861-7899

2. Цитирано в: Цацов, Димитър. Онтологията - патосът на българския философски разум. Сп. ФИЛОСОФИЯ: двумесечно научно - методическо списание. София: МОН, vol. 25, № 1, 2016, стр. 103-106, ISSN 1314-8559 (Online) ISSN 0861-6302 (Print)

3. Цитирано в: Цацов, Димитър. Онтологията - патосът на българския философски разум. Сп. ФИЛОСОФИЯ: двумесечно научно - методическо списание. София: МОН, vol. 25, № 1, 2016, стр. 103-106, ISSN 1314-8559 (Online) ISSN 0861-6302 (Print) [Реферирано/индексирано в: Web of Science/JCR]

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/