Велкова-Гайдаржиева, Антония. Митът П. П. Славейков през погледа на д-р К. Кръстев, Б. Пенев, Вл. Василев. // Език и литература, 1996, № 5-6., с. 81-92. ISSN 0324-1270; COBISS.BG-ID 1119634660


Велкова-Гайдаржиева, Антония (1996) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Митът П. П. Славейков през погледа на д-р К. Кръстев, Б. Пенев, Вл. Василев. // Език и литература, 1996, № 5-6., с. 81-92. ISSN 0324-1270; COBISS.BG-ID 1119634660


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  19627
 Антония Велкова-Гайдаржиева

2. Велкова-Гайдаржиева, Антония. Митът П. П. Славейков през погледа на д-р К. Кръстев, Б. Пенев, Вл. Василев. // Език и литература, 1996, № 5-6., с. 81-92. ISSN 0324-1270; COBISS.BG-ID 1119634660 цит от: Илиева, Бойка. Вдъхновението Италия. Литературни контексти 1878-1918. Благоевград: УИ "Неофит Рилски", 2019. ISBN 978-954-00-0188-3, цит на с. 113.

1. Велкова-Гайдаржиева, Антония. Митът П. П. Славейков през погледа на д-р К. Кръстев, Б. Пенев, Вл. Василев. // Език и литература, 1996, № 5-6., с. 81-92.; цитирано в: Сивриев, Сава . Индивидуализмът в българската лирика от края на XIX и началото на XX век. Изд. „Карина - Мариана Тодорова”, София, 2017, с. 310, ISBN 978-954-315-087-8.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/