"Приложение на методи от психодрама при практическото обучение на студенти", сборник с научни доклади "Взаимодействие на преподавателя и студента в условията на университетско образование:проблеми и перспективи", изд."Екс прес", Габрово, 2017, с.557-560, ISBN 978-954-490-555-2.


Чавдарова, Велислава (2017) "Приложение на методи от психодрама при практическото обучение на студенти", сборник с научни доклади "Взаимодействие на преподавателя и студента в условията на университетско образование:проблеми и перспективи", изд."Екс прес", Габрово, 2017, с.557-560, ISBN 978-954-490-555-2. Сборник с научни доклади "Взаимодействие на преподавателя и студента в условията на университетско образование:проблеми и перспективи", изд."Екс прес", Габрово, 2017, с.557-560, ISBN 978-954-490-555-2.


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  19622
 Велислава Чавдарова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/