The Scientific Presupposition of Orthodox Theological Research


Стоядинов, Мариян (2016) The Scientific Presupposition of Orthodox Theological Research Orthodox Theology & Sciences, Sofia University Press, New Rome Press, Columbia, Missouri, USA, 2016, pp. 162-176, ISBN 978-954-07-4223-6


 
  Част от книга / Глава от книга
 theology, science, method, research, church
 Издадено
  19614
 Мариян Стоядинов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/