Оперативен мениджмънт на индустриалното предприятие


Христова, Венета (2017) Оперативен мениджмънт на индустриалното предприятие Велико Търново, Ай анд Би


 
  Учебник / Учебно помагало
 оперативен мениджмънт, система, информационно осигуряване, планиране, диспечиране, контрол, регулиране
 Издадено
  19613
 Венета Христова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/