Галина Тагламицка. Био-библиография. Велико Търново, 2001, 65 стр., ISBN 954-524-172 -1


Гочев, Гочо (2001) Галина Тагламицка. Био-библиография. Велико Търново, 2001, 65 стр., ISBN 954-524-172 -1


 
  
 
 
  19602
 Гочо Гочев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/