Доц. д-р Диана Дамянова-Долмова на 60 години. //“Проглас”, 1996, 4, с.115-


Гочев, Гочо (1996) Доц. д-р Диана Дамянова-Долмова на 60 години. //“Проглас”, 1996, 4, с.115-


 
  
 
 
  19601
 Гочо Гочев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/