Петезичен тематичен бизнес речник. Колибри. София, 2009, ISBN: 978-954-529-465-5, 390 стр.


Гочев, Гочо (2009) Петезичен тематичен бизнес речник. Колибри. София, 2009, ISBN: 978-954-529-465-5, 390 стр.


 
  
 
 
  19565
 Гочо Гочев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/