Руско-български бизнес речник. Наука и изкуство. София, 2009, ISBN 978-954-02-0317-1, 1160 стр.


Гочев, Гочо (2009) Руско-български бизнес речник. Наука и изкуство. София, 2009, ISBN 978-954-02-0317-1, 1160 стр.


 
  
 
 
  19564
 Гочо Гочев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/