Оппозиция «живое - неживое» в системе русской лексики Русский язык за рубежом. 2016. № 2 (255). С. 91-96. РИНЦ®


Гочев, Гочо (2016) Оппозиция «живое - неживое» в системе русской лексики Русский язык за рубежом. 2016. № 2 (255). С. 91-96. РИНЦ®


 
  
 
 
  19559
 Гочо Гочев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/